ANVR, SGR, SGRZ, Calamiteitenfonds en onze privacy policy

Alle onze reizen worden uitgevoerd in samenwerking met gerenommeerde partners. Je kunt je reis online boeken of aanvragen door het invullen van de informatie aanvraag. Wij nemen dan binnen 48 uur contact met je op. Als je reis akkoord is, ontvang je van ons een bevestiging per email.

Travelforyou/BGR is als ZRA onderdeel van Buitengewoon reizen BV deelnemer aan het ANVR, SGR, SGRZ en de stichting Calamiteitenfonds.

Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR) De Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR) is de overkoepelende organisatie van ruim 650 reisondernemingen met in totaal 2200 vestigingen en heeft tot doel u maximale kwaliteit te kunnen bieden.

ANVR Reizigersvoorwaarden

Travelforyou.nl (KvK 71783385) is als onderdeel van Buitengewoon Reizen BV aangesloten bij de ANVR. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (Reis- en/of Boekingsvoorwaarden en/of Gekoppeld Reisarrangement-voorwaarden) die van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.

Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie. Bij schriftelijke of mondelinge acceptatie van de door ons opgestelde offerte gaan wij ervan uit dat je de ANVR-Reizigersvoorwaarden (Reisvoorwaarden en/of Boekingsvoorwaarden en/of Gekoppeld Reisarrangement-voorwaarden), aanvullende voorwaarden en privacy policy gelezen en begrepen hebt en hiermee akkoord gaat.

Voor meer informatie www.anvr.nl

Om rustig op reis te kunnen gaan, is het van belang zekerheid in te bouwen. Bij het zoeken van een reis kom je dan ook regelmatig het ANVR-logo tegen. Wat betekent dit en wat biedt het jou als reiziger? Wij geven je zes redenen waarom het verstandig is om bij het boeken van je vakantie- of zakenreis op het ANVR-logo te letten.

 1. Eerlijke voorwaarden
 2. Uw geld in goede handen
 3. Veilig reizen
 4. Kwaliteit voorop
 5. Verantwoord reizen
 6. Zekerheid bij klachten

DOWNLOAD HIER DE ANVR REIZIGERSVOORWAARDEN 
LEES HIER DE ANVR BAGAGE- EN VERVOERVOORWAARDEN 

Wettelijke informatie: De combinatie van reisdiensten die JE wordt aangeboden, is een pakketreis in de zin van Richtlijn (EU) 2015/2302. Bijgevolg kun JE aanspraak maken op alle EU-rechten die voor pakketreizen gelden. Wij zijn ten volle verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de volledige pakketreis. Wij beschikken ook over de wettelijke verplichte bescherming om JE terug te betalen en, indien het vervoer in de pakketreis is inbegrepen, te repatriëren ingeval wij insolvent worden.

MEER INFORMATIE OVER BASISRECHTEN KRACHTENS RICHTLIJN (EU) 2015/2303 

Aanvullende voorwaarden

De navolgende bepalingen zijn door Travelforyou.nl zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Reizigersvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR-voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR-voorwaarden zelf en/of om de positie van de reiziger verder te versterken.

DOWNLOAD HIER DE BUITENGEWOON REIZEN AANVULLENDE VOORWAARDEN 

Per 1 juli 2018 zijn de ANVR B2B Voorwaarden: ANVR Zakelijke Voorwaarden of de ANVR Reizigersvoorwaarden.

Raamovereenkomst én nieuwe ANVR Zakelijke Voorwaarden

Deze nieuwe ANVR Zakelijke voorwaarden zijn alleen geldig in combinatie met een raamovereenkomst. In de downloads is een model raamovereenkomst opgenomen als ondersteuning voor het vastleggen van afspraken tussen opdrachtgever en agent t.a.v. de rol van de reisonderneming, de dienstverlening, betaling en klachtafhandeling. Daarnaast kun je als agent hierin tarieven en andere bedrijfsspecifieke afspraken vastleggen.

Daarnaast is een toelichting opgenomen welke als link kan worden opgenomen in de informatie naar opdrachtgevers via de volgende url:
www.anvr.nl/toelichtingzakelijkevoorwaarden.pdf.

Geen raamovereenkomst met Buitengewoon reizen/zakelijk? Dan gelden de ANVR Reizigersvoorwaarden

Als er geen sprake is van een raamovereenkomst, dan gelden voor ANVR leden vanaf 1 juli 2018 standaard de ANVR Reizigersvoorwaarden, ongeacht of de reiziger een consument of zakenreiziger is. Afhankelijk van de te boeken reis of reisonderdeel kunnen verschillende delen van de ANVR Reizigersvoorwaarden van toepassing zijn:

 De ANVR Reisvoorwaarden bij Pakketreizen, of
 De voorwaarden voor Gekoppelde Reisarrangementen(GRA-Voorwaarden), of;
 De ANVR Boekingsvoorwaarden als sprake is van slechts een enkele reisdienst
(bijvoorbeeld alleen een vlucht of hotelreservering).

Travelforyou.nl/BGR (KvK 71783385) is als onderdeel van Buitengewoon Reizen BV aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling (www.sgr.nl/garantieregeling) vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis.

De Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) beschermt dus u en uw geld mocht uw reisbureau of reisorganisatie niet meer aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen. Klik hier voor informatie over de SGR Garantieregeling.

Klik hier als je opzoek bent naar meer informatie over SGRZ.

Travelforyou.nl (KvK 71783385) is als onderdeel van Buitengewoon reizen BV aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.
De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is:
 (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
 de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.
Voor meer informatie www.calamiteitenfonds.nl of vraag het ons. Klik hier voor de Garantieregeling van het Calamiteitenfonds.

Better holidays

Better holidays Bij het samenstellen van onze reizen houden we rekening met mensen, milieu, natuur en cultuur, zodat de vakantie niet alleen voor jou bijzonder is, maar ook komende generaties kunnen genieten van aantrekkelijke bestemmingen.

Of het nu gaat om vakanties waarbij je geniet van ongerepte natuur, de lokale cultuur beleeft, nieuwe mensen ontmoet of een heerlijk lokaal gerecht proeft; samen werken we aan vakanties die zorgen voor betere plekken en mooiere ervaringen. En daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkelingen op de bestemming. Voor jou als reiziger, maar ook voor de mensen die op de vakantiebestemming wonen.

Bestrijding kindersekstoerisme

Wij steunen actief de ANVR en ECPAT/Defence for children in de bestrijding van kindersekstoerisme in vakantielanden. Wij nodigen jou uit met ons alert te zijn en vermoedens van seksueel misbruik van kinderen te melden op www.meldkindersekstoerisme.nl Informatie is bij de reisleiding beschikbaar.

Hoe gaat de afhandeling van uw reservering?

Indien de reservering via Travelforyou.nl loopt, ontvang je binnen 24 uur de factuur/bevestiging per e-mail. De aan- en restantbetaling dienen conform opgave op je factuur gedaan te worden. Uw reisbescheiden worden circa 2 weken voor vertrek klaargezet in uw persoonlijke reisomgeving.

Deze kunnen indien gewenst via ons geregeld worden, en indien mogelijk bespoedigd worden door het regelen van een uitnodiging. Wij maken zoveel mogelijk gebruik van e-visa waarbij gegevens online verwerkt kunnen worden.

Wij vinden jouw privacy belangrijk.
Daarom hebben wij een privacy policy opgesteld om aan te geven op welke manier wij persoonsgegevens gebruiken.
Lees hier de: Privacy